Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
NIP: 599 26 76 386
Nr konta: 08 8363 0004 0003 3457 2000 0001

Świetlica Młodzieżowa "Gniazdo"

Świetlica Młodzieżowa „Gniazdo” jest specjalistyczną placówką wsparcia, prowadzoną przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani terapeuci PTZN, pedagodzy i wychowawcy. Świetlica działa w oparciu o własny „Statut” i „Regulamin”. Podstawy prawne stanowią:

Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 16.00 – 20.00. W zajęciach uczestniczy 20 osób w wieku 11 - 19 lat.