Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
NIP: 599 26 76 386
Nr konta: 08 8363 0004 0003 3457 2000 0001

Partnerzy

Współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Realizujemy zadania zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - zwłaszcza w zakresie działania Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Świetlicowego

Współpraca z organami administracji publicznej i instytucjami na poziomie lokalnymi:

Miasto Gorzów Wielkopolski:

Gorzów Przystań Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Współpraca w zakresie wsparcia rodzin objętych pomocą społeczną

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lubuski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Lubuskie

Realizacja zadań zleconych

Organy sądownictwa (sądy, kuratorzy). omenda Miejska Policji Komenda Miejska Policji, zwłaszcza Wydział ds. Nieletnich i Patologii

Wzajemne wsparcie w działaniach profilaktycznych

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Realizacja projektów z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży (Kurs obsługi urządzeń sklepowych, Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży)

Bank Żywności Fundacja Regionalny Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

Udział w zbiórkach żywności

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca w celu wzbogacenia form działań skierowanych do różnych odbiorców:

Uczestnictwo w pracach Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (współorganizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Inwalidy)

Udział w projektach „W sieci NGO”, „Podaj dalej”, „Go NGO” realizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach (cykle szkoleń, udział w Lubuskich Targach Aktywności Społecznej)

Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki i terapii:

Współpraca ze szkołami

Pedagodzy szkolni, którzy chcieliby wzbogacić działania profilaktyczne swoich placówek o programy realizowane przez Oddział Terenowy PTZN, nawiązują z nami kontakt i zapraszają realizatorów do szkół.

Współpraca z Biznesem

Galeria „Askana” w Gorzowie Wlkp. – wspólna organizacja różnych działań, m.in. Święta Aniołów.